Pazarlamanın 7 Temel Önemi

Pazarlamanın önemi şu şekilde incelenebilir:

(1) Pazarlama; Malların Aktarımında, Değişiminde ve Hareketinde Yardımcı Olur:

Mallar, hizmetler, çeşitli aracılar, toptancılar ve perakendeciler vb. gibi bunlar aracılığıyla müşteriler tarafından kullanılabilir. Pazarlama, hem üreticiler hem de tüketiciler için faydalıdır.

Önce, tüketicilerin belirli tercihleri ve ihtiyaçları hakkında haber verir ve sonra ise üreticilerin tekliflerini sunduğu ürünler hakkında haber verir.  Haney Hansen’a göre pazarlamanın tnaımı: “Pazarlama, tüketicilere kabul edilebilir ürünlerin tasarımını, satıcı ile alıcı arasında mülkiyetin transferini kolaylaştıran faaliyetlerin yürütülmesini içerir.” Okumaya devam et Pazarlamanın 7 Temel Önemi