Oyun Teorisi

Kısa Tarihçesi Oyun teorisi, rasyonel karar vericiler arasındaki stratejik etkileşimin matematiksel modellerinin incelenmesidir. Sosyal bilimlerin tüm alanlarının yanı sıra mantık … Daha fazla