Durumsal Liderlik

Durumsal liderlik, Kenneth Blanchard ve Paul Hersey tarafından geliştirilen ve çalışılan bir liderlik tarzıdır. Durumsal liderlik, bir örgütün liderinin veya yöneticisinin,kendi tarzını etkilemeye çalıştığı takipçilerinin gelişim düzeyine uyacak şekilde kendini uyarlaması gerektiği anlamına gelir. Durumsal liderlik ile, liderin tarzına uyum sağlamak için takipçiyi değil, liderin duruma göre tarzını değiştirmesidir.  Yani, duruma göre değişen seviyelerde liderlik ve yönetim yaklaşımı gerekmektedir. Organizasyondaki diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için stil sürekli değişebilir. Okumaya devam et Durumsal Liderlik